Privacy Policy

EVSB: Evo Educations Sdn. Bhd. (EVSB) berkomitmen untuk membangunkan kepercayaan dan keyakinan pengguna dengan mempromosikan dan mematuhi amalan perniagaan yang membantu melindungi privasi data pelanggan dan pengguna kami. Dasar Privasi ini merangkumi semua maklumat yang dikumpulkan oleh EVSB.

EVSB telah menyediakan Dasar Privasi ini untuk menerangkan kepada anda, atau jika anda mewakili sebuah entiti atau organisasi, entiti atau organisasi tersebut (dalam mana-mana kes, “Anda,” “Anda,” atau “Pengguna”) mengenai amalan kami dalam mengumpul, menggunakan, dan berkongsi maklumat peribadi yang dikumpulkan oleh EVSB. Ini termasuk maklumat yang digunakan oleh sistem pengurusan persatuan iMIS kami (AMS), laman web EVSB (termasuk rangkaian dalam talian Network. EVSB, tinjauan, papan iklan pekerjaan, Adviser’s Manual 360, dan e-pembelajaran), sistem pendaftaran Experient, aplikasi mudah alih untuk persidangan tahunan, dan sistem jejak Bit acara. Selanjutnya, pelbagai teknologi ini akan dikenali sebagai “Platform” EVSB.

EVSB berhak, pada bila-bila masa, untuk mengubah Dasar Privasi ini. Jika kami membuat perubahan yang mengubah cara kami mengumpul, menggunakan, atau berkongsi maklumat peribadi, kami akan memaparkan perubahan tersebut dalam Dasar Privasi ini. Anda sepatutnya mengkaji semula Dasar Privasi ini secara berkala supaya anda sentiasa mengetahui polisi dan amalan terkini kami. Kami akan mencatatkan tarikh berkuatkuasa bagi versi terkini Dasar Privasi kami di akhir Dasar Privasi ini.

Setiap pelanggan EVSB diharapkan membaca Dasar Privasi ini dengan teliti untuk memahami pandangan dan amalan EVSB mengenai maklumat peribadi anda dan bagaimana kami akan memprosesnya. Dengan mengunjungi Platform ini, anda secara bebas menerima dan memberikan persetujuan terhadap amalan dalam Dasar Privasi ini. Anda boleh menarik persetujuan anda pada bila-bila masa dan atas sebab apa jua dengan kesan terhadap pemprosesan data di masa depan dengan menghubungi kami di alamat yang tertera di bahagian “Komunikasi” di bawah ini. Tanpa persetujuan anda, EVSB akan menggunakan maklumat peribadi, hanya sejauh mana pemprosesan tersebut dibenarkan oleh undang-undang yang berkuatkuasa (contohnya, untuk pelaksanaan kontrak atau perjanjian antara EVSB dan anda) atau apabila pemprosesan tersebut diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang yang berkuatkuasa bagi EVSB.

×